Disclaimer

De Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website.
Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website niet altijd rechten worden ontleend.
Verder aanvaardt de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek of door u aan de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen.
De Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren.
Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken.
Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan, dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.