Over de Belbus

De Belbus werd in 1989 opgericht en is een particulier initiatief.
Het doel was mensen die niet goed ter been meer waren de mogelijkheid te bieden hun sociale contacten te onderhouden.
De oprichters van het eerste uur maakten aanvankelijk gebruik van hun eigen auto’s.
Later kon de inmiddels opgerichte stichting een beroep doen op subsidie van de gemeente en daarmee eerst twee personenbussen en later nog een derde personenbus aanschaffen.

De officiële naam: Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek.
Kantooradres: Minervaplein 96, 3054 SK Rotterdam
Postadres: idem
Telefoon: 010 418 81 21 (ma-vr 8:45 – 16:30u)
E-mail: info@belbus-his.nl
IBAN: NL69 INGB0004094991
BTW nummer (ook RSIN- of fiscaal nummer): NL.8038.93.334.B01
KvK nummer: 41 130 762
Vestigingsnummer: 000021532915
Opgericht in 1989.
De organisatie telt ruim 1000 klanten en ongeveer 75 vrijwilligers.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek bestaat uit:
Willem Jan Boer, voorzitter *)
Harm Klijnsmit, secretaris
Evert Harreman, penningmeester
Piet-Hein Ingen Housz, bestuurslid
Henriëtte Thomas, bestuurslid
*) Op 5 maart 2024 heeft Kees Okkema na zes jaar de voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter Willem Jan Boer.


Jaarverslagen
De documenten zijn .pdf’s. U hebt Acrobat Reader nodig om de documenten te kunnen lezen.
Belbus Jaarverslag 2023
Belbus specificatie Balans 2023


De zorg voor de dagelijkse gang van zaken is in handen van de uitvoerend coördinator, in samenwerking met het Coördinatie Team (het C.T.).
Daarnaast zijn er enkele werkgroepen actief, zoals bijvoorbeeld:
– de werkgroep ICT / ledenadministratie / automatisering
– de werkgroep recreatieritten
– de werkgroep Public Relations
– de Vrienden van de Belbus


U kunt als vrijwilliger ook aan de slag als bestuurslid (als er vacatures zijn), of in een van de werkgroepen.


*) Bijgewerkt op 15 maart 2024